Ποιοι είμαστε

Μια μικρή ομάδα

Σκοπός

Η συλλογή και αναμετάδοση ποιοτικού χριστιανικού προγράμματος.

Η τηλεόραση κάνει τους έξυπνους εξυπνότερους και τους ηλίθιους ηλιθιότερους.

'Αλλεν Γούντι