Νομικές Διατάξεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων: Κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα «www.agelma-tv.eu», η Ελληνική Αποστολική Εκκλησία (Ηλιουπόλεως 12-14, Ν. Ιωνία) δύναται να συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία εσείς οι ίδιοι οικειοθελώς παρέχετε, και τα οποία θα έλθουν σε γνώση της Ελληνικής Αποστολικής Εκκλησίας βάσει των αιτημάτων εγγραφής σας στην Υπηρεσία, των συναλλαγών που θα έχετε πραγματοποιήσει και της από εσάς χρήσης της εν λόγω Υπηρεσίας. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ταυτοποίησή σας, η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μαζί σας, η βελτίωση της ιστοσελίδας, η επικοινωνία μαζί σας και στατιστικοί λόγοι. Τα προσωπικά δεδομένα που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο) ενδέχεται να σας ζητηθούν, ιδίως, κατά τη διάρκεια της πρόσβασης στην Υπηρεσία «AGELMA TV», όπου χρειάζεται προηγούμενη εγγραφή και όπου έπειτα θα χρειαστεί να κάνετε είσοδο (login) και να βάλετε το username και τον κωδικό πρόσβασης, καθώς και για την πρόσβαση στο τμήμα «Λογαριασμός Χρήστη». Σε περίπτωση Διαγραφής του Λογαριασμού σας (User Account), τα στοιχεία σας θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας ώστε να διευκολυνθείτε σε τυχόν μελλοντική επανενεργοποίηση του Λογαριασμού.
Αποδέκτες των στοιχείων του αρχείου για το σκοπό της προώθησης, υποστήριξης και εκτέλεσης της συναλλακτικής σχέσης μαζί σας μπορεί να είναι τρίτοι φορείς, οι οποίοι συνεργάζονται με την Ελληνική Αποστολική Εκκλησία για την παροχή των σχετικών με το αρχείο υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας/ χρήστης της Υπηρεσίας συμφωνεί με την προπεριγραφείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Ελληνική Αποστολική Εκκλησία ή τρίτο φορέα με τον οποίο η Ελληνική Αποστολική Εκκλησία συνεργάζεται για την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τους χρήστες.

Με την επιφύλαξη των παρόντων όρων και της ισχύουσας νομοθεσίας, η Ελληνική Αποστολική Εκκλησία δεν αποκαλύπτει, μεταδίδει ή χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας/ χρήστες της Υπηρεσίας, εκτός αν μια τέτοια αποκάλυψη επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση ή είναι αναγκαία και βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την παροχή των υπηρεσιών από την Ελληνική Αποστολική Εκκλησία.

Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης: Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει, οι χρήστες της ιστοσελίδας διαθέτουν ανά πάσα στιγμή δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων που τους αφορούν, απευθείας μέσω της ιστοσελίδας, στο πεδίο «Ο λογαριασμός μου» ή γράφοντας επιστολή στην εξής διεύθυνση: Ελληνική Αποστολική Εκκλησία, Ηλιουπόλεως 12-14, Ν. Ιωνία.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Ελληνική Αποστολική Εκκλησία δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Η Ελληνική Αποστολική Εκκλησία εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας κατά της απώλειας, κακής χρήσης και αλλοίωσης των πληροφοριών που της εμπιστεύθηκαν οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και οι χρήστες της Υπηρεσίας. Οι χρήστες της Υπηρεσίας ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχουν τρίτοι πρόσβαση στο λογαριασμό, κωδικό πρόσβασης και στα προσωπικά τους στοιχεία. Η Ελληνική Αποστολική Εκκλησία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού χρήστη από τρίτο ή εν γένει από την αδυναμία του χρήστη να τηρήσει τον παρόντα όρο.

Cookies

Η Ελληνική Αποστολική Εκκλησία σας ενημερώνει ότι χρησιμοποιεί cookies ή άλλα στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών / χρηστών κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα «www.agelma-tv.gr». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου αποθηκευμένα στην ενεργή μνήμη του υπολογιστή κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη στην ιστοσελίδα, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις της. Τα cookies καταγράφουν πληροφορίες σχετικές με την πλοήγηση του υπολογιστή σας στην ιστοσελίδα τις οποίες μπορούμε να διαβάσουμε στις επόμενες επισκέψεις σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται χάρη στα cookies αποσκοπούν στο να σας αναγνωρίσουν, όποτε επιθυμείτε να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό και να απομνημονεύσουν τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα. Δεν αποθηκεύονται όταν κλείσετε το φυλλομετρητή δικτύου (web browser) που χρησιμοποιείτε.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας / χρήστης της Υπηρεσίας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του web browser για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες και να τον προσαρμόσει στις απαιτήσεις του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας δεν επιτρέψει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, ενδεχομένως δεν θα έχει πρόσβαση σε περιοχές της ιστοσελίδας ή την Υπηρεσία.

Επικοινωνία: Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Ελληνική Αποστολική Εκκλησία (Ηλιουπόλεως 12-14, Ν. Ιωνία), email: support@agelma-tv.gr